Kontaktujete nás

Nemovitosti

Zvolte si typ nemovitosti

Zásady

Novela z. 378/2015 Sb. – ZOS (634/1992 Sb.), zákona o ochraně spotřebitelů:

Dovolujeme si Vás upozornit na možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, kam, mimo jiné, spadají i případné spory mezi realitní kanceláří a klientem, pokud je klient v postavení spotřebitele. Podrobnosti najdete na webu České obchodní inspekce: http://www.coi.cz/…h-sporu-adr/

Systém vnitřních zásad

k zajištění povinností vyplývajících ze zák.č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tento Systém vnitřních zásad (dále též jako „SVZ“) slouží k zajištění povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále též jako „AML zákon“). Uvedený Systém vnitřních zásad je závazný pro zaměstnance „Realitní kanceláře“ a dále pak pro spolupracující třetí osoby zastupující „Realitní kancelář“ na základě písemné smlouvy o spolupráci či plné moci (dále též jako „makléř“).

1.2 K zajištění povinností vyplývajících z výše uvedeného zákona stanovujeme následující postup činností.

Obsah:

1 – Úvodní ustanovení strana 1
2 – Identifikace účastníků obchodu strana 1–3
3 – Kontrola klienta strana 4
4 – Podezřelý obchod strana 5 – 6
5 – Oznamovací povinnost strana 6
6 – Odklad plnění příkazu strana 7
7 – Stanovení osoby pro styk s FAÚ strana 8
8 – Povinnost mlčenlivosti strana 8
9 – Archivace údajů strana 9
10 – Další povinnosti strana 9
11 – Přílohy strana 10–14